कुमाऊँनी मि वचन

Downloads: 
 • File icon परमश्श्े वरक बचन
  Download View59.07 KB
 • File icon शुरुआद
  Download View79.62 KB
 • File icon पाणिक गाड-खाड
  Download View142.18 KB
 • File icon इब्रहीमकि कॉथ
  Download View145.38 KB
 • File icon याकूबकि कॉथ
  Download View95.68 KB
 • File icon यूसुफकि कॉथ
  Download View201.15 KB
 • File icon परमेश्‍वरक वैदक देश
  Download View205.05 KB
 • File icon मोषेस परमेष्‍वरक सेवक
  Download View914.33 KB
 • File icon यूत
  Download View188.51 KB
 • File icon इस्रायली राजोंक कॉथ
  Download View484.68 KB
 • File icon यशायाक जरियल परमेश्‍वरक संदेश
  Download View151.07 KB
 • File icon सतॉव मिं दानियल
  Download View124.12 KB
 • File icon प्रभु यीशु हमार मुक्‍तिदाता छन
  Download View1.02 MB
 • File icon खाश शिष्‍योंक जरियल परमेश्‍वरक काम
  Download View913.69 KB
 • File icon फिलिप्‍पयोंक नाम पौलुसकि चिट्‍ठी
  Download View87.13 KB
 • File icon थिसलुनिकियोंक नाम पौलुसकि चिट्‍ठी
 • File icon हुणिवालि बातोंक बारि मिं परमेश्‍वरक दर्शन
  Download View59.82 KB
 • File icon शब्‍दकोश
  Download View262.38 KB

यांबे तुम कुमाऊँनी वचनक हिस्‍स पढ़ो

Genesis (19) Houses and clouds.jpg